Passikola (16)

A1: Apara mujama dau ke tamma'ko SMA?
B1: La kuliana' ke denni dipuongkoso', iarake te'dai dipuongkoso' menjanggoli bangra' jolo'.
A2: Apara madoang mujama dau ke tamma'ko kulia?
B2: Ia kumangkamo kulia dau madoangna' menjaji guru.
A3: Apara biasa najama to tau ke te'dai nakulia?
B3: Iana te'da namangjama kemuanei ke denni ngkadoangngii. Iana muane kebainei.
A4: Pirara anak mukadoangngi dau ke puramoko botting?
B4: Tallu anak ke elohku' tongan.