Ampe-ampena Petondokan

R. H. Ombo Bulan 

Ampe-ampena Petondokan

Batu sigala-gala
Batu tangpurai mali’
Tangpoka nade’deng allo
Tangngancuru’ nakanna wai

Buntunna Petondokan
Lappana to-Garuntuk
Penawanna salaka tulen
Atinna bulawan tasak

Cakke Bu’tu wainna macinnong
Macinnong tangsirua-rua
Ampe-ampena bunganna kampong
Kampong kajajianta’ sendeng mali’

Langkan tua jao barana
Kumeok-meok ke la rabunmi allo
Mangliun-liun ke kada
Rupa gauk mappanassa

Toke’ko doang sangtande langi’
Ballako akkatta sangluah padang
Patorroi kampongta’ tamale limban
Danggi’ pole ke tangkendaun... marimbunki’

  

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.