Foto naskah Injil lan Basa Yunani

papyrus P46
Man holding scroll.jpg