Injil (lan Basa Yunani) dibattuananni lan basa Duri