Injil (lan Basa Yunani) dibattuananni lan basa Duri

Unduhan (Download): 
  • File icon Kareba Kasalamatan nauki' Matius lan Basa Yunani dibattuananni lan basa Duri

Temme'i tee tanda macikki' jiong ke madoangki' download Injil nauki' Matius. Nauki' mpamanassai to Puang Isa kumua, iamo Raja Mangpasalama' to napauanki' Puang Allataala lan Sura' Allataala.