Endek bola baru (14)

A1: Mangngapariki'?
B1: Mangba'te rappona'.
A2: Ciapari tamangba'te rappo?
B2: La mangcerakkan na dipangngoloan lako to toratu.
A3: La mangcerak apariki'?
B3: La dicerakki to bola sanga mangkami dikabua'.
A4: Piranri la diendekki to bola?
B4: Purapakan mepare.