Angre' (40)

A1: Male umboki'?
B1: Malena' ntiro angre'.
A2: Wa'dingraka ke undina'?
B2: Capori ia.
A3: Umbora nanii to angre' buda?
B3: Jio tangngaalah, siandah Liangbai.
A4: Pakean apara dipake ke mentamaki' alah?
B4: Sapatu laras, baju malando limanna, calana lando, sanga buda duri sola lematik.
A5: Tajanna' pale' jolo', kumale sullei bajungku'.
B5: Ie', kutajanpiki'. Motoro'ta'mo tapake, sanga te'dapa nawa'ding dipanggandengngi tee motoro'ku', sanga mane' puranna disullei seherna.
A6: Budaraka rupanna to angre'?
B6: Buda gaja ia rupanna. Den to mabusa bunganna, den to malea bunganna, den to mariri, den to sikola', den too to bate'-bate'.
A7: Matumbara to alah nanii buda angre'?
B7: Ia to nanii buda angre' ia to alah sare-sare lako kadellekan na buda kaju paropo' jio.
A8: Umbonnara to disanga paropo'?
B8: Ia tuu joo. Ia joo kassaraq kuli'na.
A9: Umbora wattu namakassing ke maleki' ntiro angre'?
B9: Ia ke wattu kembungai to angre' namakassing male ntiro angre', sanga mabela unapiki' nadikitamo to bunganna. Apa ia too te'dapa nawattunna kembunga to angre'.
A10: Angre'raka tuu joo, jio paralla' tangke kaju?
B10: Ie', angre'mo joo. Mariri bunganna ke kembungai.
A11: Mawakkena', denraka wai tabawa?
B11: Te'da, apa ia ke madoangki' nnisoq, den batang kaju ntee mai, buda wai lan garonto'na. Wa'ding diiso' sanga te'da nacarepa.
A12: Den tonganraka ia? Na matumbai carana ke madoangki' nniso'i?
B12: Dita'takki batangna jao liu, namane' dile'to-le'to sikira-kira mesa' metere', naciccoro to wai lan mai garonto'na.
A13: Matumbara carana ke mpiaraki' angre'?
B13: Ia to angre' dipatamai sume' kaluku iarika diputu'i bulu dikua danggi' namadii makase na makassing too nanii tuo waka'na. Ia joo sume' kaluku dipatama'i tai garagaji iarika tai teng iarika sume' to sibiccu'-biccu'.
A14: Matumbara iake angre' tuo jiong litak?
B14: Biasanna ditanan jiong po'. Ia to po' dipatama'i ocing, batu bata sibiccu'-biccu', sola tai garagaji sola sume' to dile'to-le'to sibiccu'.
A15: Matumbara carana ke dijampangngi to angre'?
B15: Tuli dico'bohra pissen iarika penduan sangngallo, nadipajio to te'da nakaalloan gaja, sanga te'da nakabudai to angre' ke nakannai allo.
A16: Penpiranra kembunga to angre' lan sangtaunna, na simasai tooraka kembunga?
B16: Penpissen sangtaun, apa ia natakkala kembungamo biasanna te'damo naradan kembunga, sanga ia joo tangkena tuli messun to bunga jio mai, ke makassingngi jampangna.
 

 
Sipangkada-kada: Tomanyumpun

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.