Allo Juma'

Bacai to Sura' Matius pasala' 27 aya' 33 - 54.

Temme'i teq tanda mariri jiong ke madoangki' ssa'ding apa to dipau lan
 Sura' Matius.

Puang Isa dipampang
33 Ia tonna ratumo lako buntu-buntu disanga buntu Golgota, battuananna, <Buntu Ulu Tau>, 34 napaiso'mi anggoro' dipasirau pa'du to Puang Isa. Ia tonna lepa'i, cia'i nniso'i. 35Napampangmi to Puang Isa, namane' lloterei to pakean-Na la nanii nnissenni kumua umbonnara to la naputawa. 36 Mangkai joo sicadokkoanmi nnampai to Puang Isa. 37 Den pangnguki' dipajao de'na ulun-Na Puang Isa to mpaui ciapari nadipampang to kumua, <<Iamo tee Puang Isa, Raja to-Yahudi.>>
38 Den toda dua parampo' nasolan Puang Isa dipampang, mesa' jio sa'de kanan-Na na mesa' jio sa'de kairin-Na. 39 Ia to tau liu lalan ntuu jio pada mangroge kollong ncapa'-capa' Puang Isa, 40 nakua, <<Ee, Ikomo to la rro'pokan Bola Puang Allataala, na tallung allora la munii ngkabua' pole'i! Ia ke tongannako Anak Allataala, pasalama'ko kalemu ammumellao jao mai ntuu kaju sitamben.>> 41 Susi todai tuu lako kapala imang, guru agama na pekaamberan to-Yahudi ncapa'-capa'i Puang Isa nakua, 42 <<Ee, tau laen napasalama', apa tangnakulle mpasalama' kalena! Ia ke rajana tonganni to-Israel, mellaoi tee too jao mai kaju sitamben, kimane' ngkatappa'ii. 43 Nakatappa'i to Puang Allataala, na nakua toopa kumua Anak Allataalai. Jaji la takitai, madoangrika Puang Allataala mpasalama'i tee too.>> 44 Ia to parampo' to dipampang sola, la'bi ncapa'pa Puang Isa susi joo.
 
Kamatean-Na Puang Isa
45 Ia tonna tangngamo allo, memmapattang ngasanmi joo tondok, tallung jang masainna. 
46 Ia tonna tatte' tallumo karuen nnandongngimi gamaran-Na to Puang Isa metamba nakua, <<Eli, Eli, lama sabakhtani?>> to battuananna, <<Oo, Puang Allataala-Ku'! Oo, Puang Allataala-Ku', ciapari musalaina'?>> 47 Ba'tu pira-pira to tossa'dingngi joo petamba-Na, namangkada nakua, <<Ntambaii Nabi Elia.>>
48 Den mesa' tau ta'pa male nnala baraba batu, nacummui tama anggoro' macukka, namane' mpalakoi cappa' sangtangke kaju anna pamimmii to Puang Isa. 49 Apa nakua to tau laen, <<Tajanni, antakitai ba'tu la ratu tonganrika Nabi Elia la mpasalama'i.>> 50 Katampakanna nnandongngi omi gamaran-Na Puang Isa metamba, naka'tu sunga'-Na.
51 Ia joo wattu, ia to kaen pesapa' lan Bola Puang Allataala ca'cei tipangdua jao mai ratu do', nino to padang, natipiak to buntu batu, 52 na ia to liang titimbak na buda batang rabuk tomatappa' tonna anu' dipatuo pole'. 53 Na ia tonna tuo pole'mo Puang Isa, messunmi lan mai liang tuu lako totuo pole'mo, namale de' Yerusalem kota-Na Puang Allataala. Na buda tau ngkitai.
54 Ia to kamandang surudadu sola solana to nnampai Puang Isa, silajatan tonganni tonna sa'dingngi to nino sola nakitai to apa jaji, namangkada nakua, <<Tonganna, Ia tee tau Anak Allataala.>>