Pergi ke sungai (1)

Bahasa Duri

Male do' Sa'dan

A1: Male umboriki'?
B1: La malena' do' sa'dan.
A2: Umbora nanii to sa'dan?
B2: Ntee jiong.
A3: Wa'dingraka ke undina'?
B3: Capori ia.

     

Bahasa Indonesia

Pergi ke sungai

A1: Anda mau pergi ke mana?
B1: Saya mau pergi ke sungai.
A2: Di mana sungai itu?
B2: Di bawah sana.
A3: Bolehkah jika saya ikut?
B3: Boleh saja.

 

Percakapan berikut: Menangkap ikan

Membagikan