Anoa (33)

Bahasa Duri

Tedong malillin

A1: Budaraka tedong malillin inde'?
B1: Ie', buda jio buntu Latimojong, apa malaira.
A2: Matumbara ke dijokkoi?
B2: Dipaula'i asu.
A3: Matumbara ke dibunoi?
B3: Iana dibuno, didokei ia'rika dibaka'i.
A4: Apara dikabua' doke?
B4: Ia to dikabua' doke kajaoh ia'rika bassi. Dipetarannii cappa'na ke ngkabua' doke.
A5: Indara macca ngkabua' doke?
B5: Buda tau macca ngkabua' doke ntee mai.
A6: Matumbara joo tedong malillin?
B6: Susi to beke apa malotong ngasan bulunna pada bang to bai.
A7: Susiraka to tanduk tedong to tandukkuna?
B7: Te'da. Ia to tanduk tedong malillin tuo lako boko'na na gaja taran, apa ia to tanduk tedong tuo lako sa'dena na te'da namataran gaja.
A8: Ciapari namataran tandukkuna to tedong malillin?
B8: Ia ade'na namataran to tanduk tedong malillin, sanga tuli nasangehhi jio batang kaju.
 

     

Bahasa Indonesia

Anoa

A1: Banyakkah anoa di sini?
B1: Ya! Banyak di Gunung Latimojong, tetapi liar.
A2: Bagaimanakah carany kalau mau ditangkap?
B2: Diburu dengan anjing.
A3: Bagaimana caranya kalau dibunuh?
B3: Kalau dibunuh, ditombak atau dilempari.
A4: Dari apa tombak itu dibuat?
B4: Tombak dibuat dari bambu atau besi. Kalau membuat tombak diruncingkan ujungnya.
A5: Siapa yang pintar membuat tombak?
B5: Banyak orang pintar membuat tombak di sini.
A6: Bagaimanakah bentuknya anoa itu?
B6: Seperti kambing tetapi hitam semua bulunya seperti babi.
A7: Seperti tanduk kerbaukah tanduknya?
B7: Tidak, tanduk anoa tumbuh ke belakang dan sangat tajam, tapi tanduk kerbau tumbuh ke samping dan tidak terlalu tajam.
A8: Mengapakah sehingga tanduk anoa itu tajam?
B8: Kata orang, tanduk anoa sangat tajam karena selalu diasah pada pohon kayu.

Percakapan berikut: Burung hantu I

Membagikan

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.