Orang sakit (44)

Bahasa Duri

Tomasaki

A1: Malagahmiraka Mirjami?
B1: Purami ngkande pejampi apa te'da unapa namalagah.
A2: Puramiraka dibawa lako dottoro'?
B2: Sangbo' kubawai lako dottoro'.
A3: Masaki apari?
B3: Makula kalei. Kusangai mangbarakapa'i. Bolokan tooi kakanna.
A4: O, dikka'. Anggi' papentiuran bangngi.
B4: Ie', te'damo naden naurannii.
A5: La malemo' jolo'.
B5: Ie'.

     

Bahasa Indonesia

Orang sakit

A1: Apakah Mirjami sudah sehat?
B1: Dia sudah makan obat tapi dia belum sehat.
A2: Apakah dia sudah dibawa ke dokter?
B2: Kemarin saya bawa ke dokter.
A3: Sakit apa dia?
B3: Sakit panas. Saya kira campak. Kakaknya juga pilek.
A4: O kasihan! Jangan selalu kena hujan.
B4: Ya, dia tidak lagi kehujanan.
A5: Permisi dulu.
B5: Ya.

Percakapan berikut: Tertusuk kayu

Membagikan