Murid (16)

Bahasa Duri

Passikola

A1: Apara mujama dau, ke tamma'ko SMA?
B1: La kuliana' ke denni dipuongkoso'. Iarake te'dai dipuongkoso', menjanggolibangra' jolo'.
A2: Apara madoang mujama dau, ke tamma'ko kulia?
B2: Ia kumangkamo kulia dau, madoangna' menjaji guru.
A3: Apara biasa najama to tau, ke te'dai nakulia?
B3: Iana te'da namangjama, kemuanei, ke denni ngkadoangngii. Iana muane kebainei.
A4: Pirara anak mukadoangngi dau, ke puramoko botting?
B4: Tallu anak, ke elohku' tongan.

 

     

Bahasa Indonesia

Murid

A1: Apa yang akan engkau kerjakan nanti, kalau tamat SMA?
B1: Saya akan kuliah kalau ada ongkos. Kalau tidak ada ongkos saya akan menganggur dahulu.
A2: Apa yang ingin engkau kerja nanti kalau selesai kuliah?
B2: Kalau saya selesai kuliah nanti, saya ingin menjadi guru.
A3: Apa yang biasanya orang kerjakan, kalau tidak kuliah?
B3: Kalau perempuan dan tidak bekerja, dia bersuami kalau ada yang menyenanginya. Kalau laki-laki beristeri.
A4: Berapa anak yang diinginkan nanti setelah engkau kawin?
B4: Kalau keinginan saya, tiga anak.

Percakapan berikut: Berkebun kopi

Membagikan