Menumbuk gula (12)

A1: Mangngapariki'?
B1: Mangla'buk gollakan.
A2: Apara dipake ke mangla'buk gollaki'?
B2: Issong sola pealu.
A3: La dikabua' apara tuu golla nadila'buk?
B3: Dikabua' deppa mantega.
A4: Ciapari mimangkabua' gaja deppa?
B4: La mangpabottingkan.

 

 
Membagikan