Menanam coklat (24)

Bahasa Indonesia Bahasa Duri

Menanam coklat

A1: Apa yang Anda tanam itu?
B1: Namanya coklat.
A2: Bagaimana cara menanam coklat?
B2: Kalau kita mau menanam coklat, dibuatkan dahulu lubang, kira-kira lima puluh senti meter lebar dan luasnya. Kalau lubang itu sudah selesai, dibiarkan saja kira-kira tiga minggu supaya lubang dan tanah galiannya terkena sinar matahari.
A3: Kalau sudah sampai tiga minggu bagaimana lagi?
B3: Lubang itu ditimbuni; tanah galiannya tadi dicampur dengan pupuk kandang (tahi kambing atau kerbau). Kemudian lubang itu ditimbuni. Kalau sudah selesai ditimbuni dibiarkan saja kira-kira satu minggu supaya tanah timbunan tadi agak rapat. Sesudah itu baru coklat ditanam. 
 

Mantanan sikola'

A1: Apara tuu tatanan?
B1: Disanga sikola'.
A2: Matumbara ke mantanansikola'ki'?
B2: Iake la mangtanan sikola'ki', digaraganra jolo' kalo'bong, sikira-kira limang pulo senti luahna sola dalanna. Na iana puramo dikalo'bong dipada'dang bangmi sikira-kira tallung minggu dikua naalloi joo kalo'bong sola to pangkalianna.
A3: Dipatumbami ke nadete'mi tallung minggu?
B3: Dibumbun pole'mi joo kalo'bong; na ia to litak pangkalian kalo'bong dipasigarui tai beke ia'rika tai sapin, namane' dibumbun joo kalo'bong. Iana puramo joo dipada'dang omi sangminggu, dikua namampin rampa' joo litak pangbumbunan nena', namane' ditanan to sikola'.