Menaiki rumah baru (14)

Bahasa Indonesia Bahasa Duri

Menaiki rumah baru

A1: Apa yang Anda kerjakan?
B1: Saya menggoreng kacang.
A2: Mengapa Anda menggoreng kacang?
B2: Kami akan kenduri dan akan disuguhkan kepada tamu.
A3: Anda akan pesta apa?
B3: Rumah kami yang akan dipestakan karena sudah selesai dibuat.
A4: Kapan rumah itu dinaiki?
B4: Nanti setelah selesai panen padi.

Endek bola baru

A1: Mangngapariki'?
B1: Mangba'te rappona'.
A2: Ciapari tamangba'te rappo?
B2: La mangcerakkan na dipangngoloan lako to toratu.
A3: La mangcerak apariki'?
B3: La dicerakki to bola sanga mangkami dikabua'.
A4: Piranri la diendekki to bola?
B4: Purapakan mepare.