Berkebun kopi (17)

Bahasa Duri

Pangbara'bah kawa

A1: Apara jamanta'?
B1: Mangbara'bah kawana' jio Pasui.
A2: Pirara belana bara'bahta' jio mai kampong Pasui?
B2: Ke kutassere'i, lima kilo jio mai Pasui.
A3: Pirara hetto joo bara'bah ntuu joo?
B3: La'bi patangpulo hetto.
A4: Inda unamora mpunnai joo bara'bah?
B4: Ia to pakkampong jio Liangbai sola Maanak.
A5: Mpunnai ngasanraka bara'bah kawa to tau jio?
B5: Den to den, den too to te'da.
A6: Sipira luahna bara'bahna to mesa' bola?
B6: Den to mesa' hetto, den to dua hetto, den too to sitangnga hettora.
A7: Kembuamoraka joo kawa to ditanan?
B7: Kembuamo pira'.

     

Bahasa Indonesia

Berkebun kopi

A1: Apa pekerjaan Anda?
B1: Saya berkebun kopi di Pasui.
A2: Berapa jauhnya kebun Anda dari kampung Pasui?
B2: Kalau saya perkirakan lima kilo meter dari Pasui.
A3: Berapa hektar kebun di sana?
B3: Empat puluh hektar lebih.
A4: Siapa saja yang punya kebun itu?
B4: Orang kampung di Liangbai dan Maanak.
A5: Apakah semua orang di sana punya kebun kopi?
B5: Ada yang punya, ada juga yang tidak.
A6: Berapa luasnya kebun untuk satu keluarga?
B6: Ada yang satu hektar, ada yang dua hektar, ada juga yang setengah hektar saja.
A7: Apakah kopi yang ditanam itu sudah berbuah?
B7: Sudah berbuah sebagian.

Percakapan berikut: Pekerjaan perempuan

Membagikan