1 & 2 Korintus

Temme'i tee tanda mariri jiong ke madoangki' ssa'ding Sura'na Paulus lako jamaa jio kota Korintus.

Den dua sura'na Paulus nauki' nakiringanni to jamaa mangka napaden jio kota Korintus.

Iamo nauki'i tee bungah sura', sanga denpa tomatappa' jio to gaja' sipa'na na te'dapa napahang tonganni to pangngajaran kasaranian. Ia joo kota Korintus mesa' kota matonggo jio tana Yunani jio propinsi Akhayalan kaparentan Roma. Mangrupa-rupa bangsa torro jio, na kaissenan to to-Korintus nasaba' kamaccanna mangdangkang na tomatandemo kapaissenanna. Apa ia toomo nakaissenan sanga tangmelo to sipa'na to-Korintus, na buda rupanna to agama jio.

Ia tee sura' mangpenduanna Paulus lako jamaa jio kota Korintus, nauki' wattunna masussa Paulus silaba' lako tomatappa' jio. Den tuu lako tomatappa' jio liwa' nnewa Paulus. Apa ianna Paulus, da'tan bang mpangpekitanni kumua madoang bang ia melo, namarioi tonna sikalino pole'mo.