Kisah Rasul-rasul

Tindis tanda kuning di bawah kalau Anda mau dengar Kisah Rasul-rasul dalam Bahasa Duri.

Kisah Rasul-rasul adalah lanjutan buku Kabar Baik yang disampaikan oleh Lukas. Tujuan Kisah Rasul-rasul ini ialah menguraikan mengenai bagaimana pengikut-pengikut Yesus -- dengan pimpinan Roh Allah -- menyebarkan Kabar Baik tentang Yesus ”di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi” (1:8).

Pada mulanya orang yang turut Tuhan Yesus orang Yahudi semua. Hanya kepada orang Yahudi disebarkan Kabar Keselamatan. Tetapi banyak orang Yahudi tidak mau menerima. Oleh karena itu mereka pergi menyebarkan Kabar Keselamatan kepada bangsa yang tidak orang Yahudi.