1 dan 2 Timotius

Tindis tanda kuning di bawah kalau Anda mau dengar Surat Timotius dalam Bahasa Duri.

Timotius adalah seorang percaya yang masih muda di Asia Kecil, yang telah menjadi kawan dan Paulus dalam pekerjaan Paulus. Ayah Timotius seorang Yunani dan ibunya Yahudi.

Dalam Surat Paulus Yang Pertama Kepada Timotius, dibicarakan tiga hal. Pertama-tama ialah peringatan kepada Timotius terhadap ajaran-ajaran salah yang terdapat di dalam jemaat. Kedua, ialah petunjuk-petunjuk kepada Timotius mengenai pengurusan jemaat dan mengenai ibadat.  Akhirnya Timotius diajar mengenai bagaimana ia dapat menjadi seorang hamba Yesus Kristus yang baik dan mengenai tanggung jawabnya terhadap setiap golongan orang yang menjadi anggota jemaat. 

Surat Paulus Yang Kedua Kepada Timotius sebagian besar berisi nasihat-nasihat pribadi kepada Timotius. Ia dinasihati supaya kuat dalam tugasnya. Dia diberi semangat unuk selalu menyebarkan Kabar Baik dari Tuhan Allah, sekalipun menghadapi penderitaan dan pertentangan.